Find ud af, hvordan MBTI styrkede teamwork og feedback

Roche er global innovator af produkter og serviceydelser, der bruges til hurtig påvisning, forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdomme. Virksomheden bidrager på en lang række fronter til forbedring af menneskers helbred og livskvalitet. Det er virksomhedens mission at skabe værditilvækst i sundhedssektoren ved at fokusere på dens ekspertise inden for diagnostik og medicinalvarer.

Pharmaceuticals

I 2008 lancerede Roche et lederskabsprogram, der var rettet mod både bestyrelsen og de administrerende direktører. Programmets hovedtræk var personlig udvikling, at lære sig selv og hinanden at kende og ledelsesforandring.

Hans Brobäck samarbejdede med konsulenter fra Assessio, en af OPP’s uddannelsespartnere, om at lave et 2-dages undervisningsforløb for Roche-medarbejdere som en del af personaleudviklingsprogrammet. Centrum for kurset var naturligvis at lære sig selv og andre at kende og dermed styrke medarbejdernes evne til at give og modtage feedback og arbejde i teams.

Reaktionerne på personaleudviklingsprogrammet var uvægerligt meget positive. Deltagerne opnåede en ny forståelse af sig selv og deres kolleger og fik gavn af de nye, praktiske værktøjer, der kan bruges på jobbet i dagligdagen. Medarbejderundersøgelsen afslørede desuden positive virkninger på kommunikationen – et aspekt af arbejdet, som ifølge langt størstedelen nu fungerer godt. Dette var en direkte følge af den nye feedbackkultur – medarbejderne er bedre i stand til at justere deres feedback efter modtagerens MBTI-præferencer, og de har desuden en bedre forståelse af, hvorfor de reagerer, som de gør, på forskellige typer feedback. Udvekslingen af feedback er nu en naturlig del af dagligdagen hos Roche.