Find en partner

Find lokale udbydere i din region

Vi har indgået partnerskaber med eksperter inden for erhvervspsykologi i hele verden for at lette adgangen til vores psykometriske værktøjer og den nødvendige opbakning. Brug nedenstående filtre til at finde virksomheder tæt på dig.

Læs mere om vores partnerskaber herunder. Ingen partner, du kan kontakte i dit område? Kontakt os på og få support og yderligere information, hvis du befinder dig i Europa, og ellers kontakt udgiverne af de psykometriske tests CPP