FIRO®

Grundlaget for opbygning af effektive og succesrige relationer på jobbet

FIRO-værktøjet (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) kan bruges til at reparere ødelagte relationer og bringe gode, funktionelle relationer op på et højere niveau. Det er nøglen, som frigør potentialet i interaktioner på arbejdspladsen.

FIROFIRO's lettilgængelige og universalt anvendelige struktur viser, hvordan enkeltpersoner kan forme og tilpasse deres adfærd, påvirke andre effektivt og opbygge tillid blandt kollegaerne. Det er en fremragende ressource til coaching af enkeltpersoner og teams i de underliggende drivkræfter bag deres interaktioner med andre.

FIRO: håndtering af relationer på arbejdspladsen

Relationer er vigtige. De er en uundgåelig del af livet og kan alligevel være en potentiel kilde til spændinger på jobbet. Det er et krav på arbejdspladsen, at man kan præstere, levere og være effektiv – ofte stillet af et team af mennesker, der blot er bekendtskaber. For at kunne præstere godt skal et team kunne virke på baggrund af tillid og et solidt fundament af gode arbejdsrelationer. FIRO-værktøjet rammer dette behov og identificerer de drivkræfter, der ligger under den adfærd, som former relationer for enkeltpersoner og teams i en organisation.

FIRO – vigtigste træk

  • Tilføjer et nyt, komplementerende perspektiv til en hvilken som helst personlig eller gruppeoplevelse
  • Øger den personlige effektivitet i relationer
  • Præsenterer en anerkendt struktur, der kan drive teams og virksomheder til forbedret præstation  

Hvordan køber jeg FIRO-værktøjet?

Adgang til FIRO-spørgeskemaet og de tilknyttede produkter er begrænset til certificerede FIRO-konsulenter. Se vores side om undervisning, hvis du vil vide mere. 

Anvendelse

  • Opbygning af tillid
  • Coaching
  • Kommunikation og påvirke
  • Konflikthåndtering
  • Lederudvikling
  • Skabe modstandskraft
  • Team udvikling

Populære rapporter

Profilrapport til FIRO-B®

Profilrapport til FIRO-B®

Denne FIRO-B-rapport beskriver de fundamentale principper for adfærd i relationer. Den certificerede FIRO-konsulent får respondentens scorer fra FIRO-B-spørgeskemaet i et enkelt gitterformat.

Profilrapport til FIRO B

Fortolkningsrapport for virksomheder til FIRO-B®

Fortolkningsrapport for virksomheder til FIRO-B®

Fortolkningsrapporten for virksomheder til FIRO skal få enkeltpersoner til bedre at forstå deres egen adfærd og andres adfærd i virksomheden.

Fortolkningsrapport til FIRO-B

Profilrapport til FIRO Business®

Profilrapport til FIRO Business®

Profilrapporten til FIRO Business giver et grundlæggende resumé af resultaterne fra spørgeskemaet, baseret på FIRO Business-termerne inddragelse, indflydelse og tilknytning. Den kan bruges i virksomheden til udforskning af kommunikation og teambuilding.

Profilrapport til FIRO Business

Lederskabsrapport til FIRO Business®

Lederskabsrapport til FIRO Business®

Lederskabsrapporten til FIRO Business, der er udarbejdet til ledere, er især værdifuld for virksomheder. I rapporten bruges FIRO Business-termerne inddragelse, indflydelse og tilknytning til at give FIRO-baserede råd om udvikling til lederne, der giver mulighed for forbedring af deres relationer med direkte underordnede, overordnede og kollegaer.

Ledelsesrapport til FIRO Business

Samlet lederskabs- og profilrapport til FIRO Business®

Samlet lederskabs- og profilrapport til FIRO Business®

Samling med profilrapport til FIRO Business og lederskabsrapport til FIRO Business i én pakke.

Ledelses- og profilrapport til FIRO Business

Lederskabsrapport til MBTI® & FIRO-B®

Lederskabsrapport til MBTI® & FIRO-B®

Baseret på svarene fra både FIRO-B- og MBTI-værktøjerne giver denne rapport lederne mulighed for at se deres præferencer og adfærd side om side, så der åbnes for drøftelser af ligheder, mulige uoverensstemmelser og modsætninger.

Ledelsesrapport til MBTI og FIRO