MBTI® Trin I

Verdens førende spørgeskema til måling af personlighedstype

Den virkeligt simple og alligevel stærkt indsigtsfulde struktur for MBTI trin I (Myers-Briggs Type Indicator®) kan udgøre fundamentet for en livslang, personlig udviklingsrejse og desuden underbygge en øget effektivitet i organisationen.

Hvad er MBTI Trin I?

MBTIMBTI Trin I er en virkningsfuld og alsidig personlighedstypetest, der giver fundamentet for en dyb forståelse af personlig motivation og gruppeinteraktioner. Den kan anvendes til mange forskellige personlige og erhvervsmæssige formål og tages op igen og igen, efterhånden som der opstår nye udfordringer. MBTI-testenes skalerbarhed og relevans for alle niveauer i organisationen sikrer et stort udbytte af investeringen på grund af de mange kvalitetssikrede indsigter, der opnås med et enkelt spørgeskema.

Myers-Briggs Trin I-test

I MBTI Trin I ser man på personlighedstypen baseret på fire fundamentale dimensioner af individuelle forskelle, så der dannes 16 profiler af personlighedstype:

 • Ekstraversion (E) – Introversion (I)  
  Hvor du foretrækker at samle energi eller fokusere din energi
 • Sansning (S) – iNtuition (N)
  Den slags informationer, du foretrækker at indsamle og sætte din lid til
 • Tænkning (T) – Følen (F)
  Den proces, du foretrækker at bruge, når du skal træffe beslutninger
 • Judging (J)(vurdering) – Opfattelse (P) (opfattelse)
  Hvordan du foretrækker at håndtere verden omkring dig

Den opnåede indsigt udgør rammerne for håndtering af et væld af problemer, der kan bruges i både arbejdsmæssigt og privat øjemed, og sender brugerne på en livslang udviklingsrejse, der giver dem øget selvindsigt, desto mere rammerne anvendes.

MBTI Trin I: uforlignelig dybde og indsigt

Myers-Briggs-testen er langt mere end blot et spørgeskema om personlighed. De teoretiske rammer for MBTI-testen udgør et fælles sprog for forståelse og beskrivelse af de interpersonelle forskelle, der definerer os som individer.

 • De begrebsmæssige rammer for MBTI giver en letforståelig og alligevel sofistikeret måde at forstå forskelle i personlighed på
 • Udvalget af tilhørende MBTI-rapporter er langt mere omfattende end andre værktøjer på markedet, og der findes et udbredt system af ressourcer og eksperter i hele verden
 • Det har en bevist effektivitet og fine resultater med mere end to millioner test gennemført årligt
 • Det opfattes konsekvent som uforglemmeligt og inspirerende, hvilket betyder, at konsulenterne opnår fordelen ved et grundlæggende niveau af opkøb, der får folk til gang på gang at vende tilbage for at få mere
 • Det giver et helt igennem positivt syn, når folk kommer om bord, så de foretager ægte og varige ændringer i deres adfærd

MBTI Trin I  – vigtigste træk

 • Bruger Myers-Briggs-strukturen til at definere 16 personlighedstyper
 • Prøvekørt i løbet af de seneste 70 år – enestående anbefalinger
 • Fremhæver individuelle styrker, og hvordan disse kan udnyttes
 • Effektfuld anvendelse og problemløsning over en lang række problemstillinger
 • Omfattende fortolkningsrapporter, der understøtter anvendelsen
 • Nem administration via platformen OPPassessment
 • Spørgeskemaer og rapporter på flere sprog

Hvordan køber jeg MBTI-værktøjet?

Adgang til MBTI-spørgeskemaet og tilhørende produkter er indskrænket til certificerede MBTI-konsulenter, så vi kan opretholde vores strenge kvalitetsstandarder inden for bestemmelse af personlighed. Besøg vores uddannelsesside for at få mere at vide.

Populære rapporter

Typepåvirkningsrapport®

Typepåvirkningsrapport®

Typepåvirkningsrapport støtter en omfattende udviklingsoplevelse ved at bruge viden om MBTI-type på otte vigtige udviklingsområder.

Typepåvirkningsrapport

Teamrapport til MBTI®

Teamrapport til MBTI®

Bidrager til, at et team kan samarbejde mere effektivt ved at udforske den betydning, som type har for den måde, de fungerer på som et team – især inden for problemløsning, kommunikation og konflikthåndtering. En vejlederrapport med praktiske tips følger også med.

Teamrapport til MBTI

Profilrapport til MBTI®

Profilrapport til MBTI®

Denne simple to-siders rapport viser dig respondentens rapporterede type, respondentens præferencer på en overskuelig måde og de generelle egenskaber for hans/hendes type.

Profilrapport til MBTI

Tolkningsrapport for virksomheder til MBTI®

Tolkningsrapport for virksomheder til MBTI®

Tolkningsrapporten for virksomheder til MBTI beskriver, hvordan en persons MBTI-type kan komme til udtryk inden for en organisation. Den gør opmærksom på respondenternes arbejdsstil og deres præferencer på arbejdspladsen og bygger på de af medarbejdernes stærke sider og udviklingsområder, som er relevante for din virksomhed.

Tolkningsrapport for virksomheder

MBTI® Comparison Report: Work Styles (engelsk)

MBTI® Comparison Report: Work Styles (engelsk)

Påskønnelse og håndtering af forskelligheder går hånd i hånd med konflikthåndtering og opbygning af relationer. Og det er her MBTI® Comparison Report: Workstyles virkelig kommer til sin ret.

MBTI® Comparison Report: Work Styles

Rapport om beslutningstagningsstil til MBTI®

Rapport om beslutningstagningsstil til MBTI®

I rapporten om beslutningstagningsstil til MBTI benyttes Myers-Briggs’ typepræference som rammerne for forståelse af et individs beslutningstagningsstil. Rapporten gør det nemmere for enkeltpersoner at træffe beslutninger og komme med mere virkningsfulde bidrag.

Rapport om beslutningstagningsstil til MBTI

Stresshåndteringsrapport til MBTI®

Stresshåndteringsrapport til MBTI®

Uanset hvilken sammenhæng – på jobbet eller i dagligdagen – kan stress enten underminere den personlige præstation eller drive den personlige succes frem, afhængigt af, hvordan man reagerer på det. Denne MBTI-rapport viser, hvordan man genkender og håndterer stress på arbejdspladsen og minimerer dens indvirkning.

Stresshåndteringsrapport til MBTI

Karriererapport til MBTI®

Karriererapport til MBTI®

Karriererapporten til MBTI viser respondenterne, hvordan deres Myers-Briggs personlighedstype påvirker deres egnethed til en bestemt karriere, og udforsker fordelene ved at vælge et job, der passer godt til ens type.

Karriererapport til MBTI

Konflikthåndteringsrapport til MBTI®

Konflikthåndteringsrapport til MBTI®

I denne MBTI-rapport gøres der overvejelser om, hvordan konflikter er en naturlig del af menneskets arbejdsliv og privatliv. Selvom konflikter tit synes at blive udløst af et simpelt, ukompliceret problem, skyldes de ofte, at et element af tillid, tro, autoritet eller lidenskab er blevet udfordret. Det kan føre til ødelæggende konfliktsituationer, der er spild af tid og indsats på arbejdspladsen.

Konfliktstilsrapport til MBTI

Kommunikationsstilsrapport til MBTI®

Kommunikationsstilsrapport til MBTI®

I kommunikationsstilsrapporten til MBTI benyttes Myers-Briggs’ typepræferencer som rammer for forståelse af en persons naturlige kommunikationsstil og andres kommunikationsstil, så man opnår en forbedring af kommunikationsevnerne individuelt og som et team.

Kommunikationsstilsrapport til MBTI

Lederskabsrapport til MBTI® & FIRO-B®

Lederskabsrapport til MBTI® & FIRO-B®

Baseret på svarene fra både FIRO-B- og MBTI-værktøjerne giver denne rapport lederne mulighed for at se deres præferencer og adfærd side om side, så der åbnes for drøftelser af ligheder, mulige uoverensstemmelser og modsætninger.

Ledelsesrapport til MBTI og FIRO

Myers-Briggs®-rapport for sundhedspersonale

Myers-Briggs®-rapport for sundhedspersonale

Denne rapport, der er udarbejdet specielt til sundhedspersonale, giver anbefalinger til, hvordan man kan forbedre kommunikationen og være fleksibel i plejen, så patienternes tilfredshed øges.

Myers-Briggs-rapport for sundhedspersonale

Karriererapport til Strong® og MBTI ®

Karriererapport til Strong® og MBTI ®

Et komplet billede af karriereudviklingen baseret på de samlede resultater af to effektive vurderinger.

Karriererapport til Strong og MBTI