MBTI® Trin II

Afsløring af DNA’et bag personlighedstypen

MBTI trin II går videre fra trin I-strukturen og afslører det unikke individ bag hver personlighedsprofil. Den fungerer som en katalysator i forbedringen af personlige og arbejdsmæssige resultater ved at give fokuseret indsigt og dermed hjælpe planer om udvikling videre.

Step II - DNA of TypeHvad er MBTI Trin II?

MBTIMBTI trin II er et Myers-Briggs-spørgeskema, der ved at udnytte facetterne inden for hver præference fra trin 1 kan fortælle, hvem man er. Det kan øge forståelsen af det unikke ‘fingeraftryk’ af individets personlighed og afsløre, hvad der adskiller ham/hende fra andre, når det gælder deres trin I-type. Resultatet er en særdeles personlig profil og udviklingsplan, der er perfekt til coaching, udarbejdelse af handlingsplaner og opbygning af sammenhængende teams.

Myers-Briggs-værktøjet: styrken i detaljerne

Ved hjælp af indsigterne fra MBTI Trin I-strukturen som udgangspunkt udforskes disse generelle afsløringer mere detaljeret.

Det virker ved at bore dybere ned i hver af præferenceparrene (E-I, S-N, T-F og J-P) og dermed afsløre resultaterne på fem supplerende personlighedsfacetter for hvert præferencepar. Man får fremhævet, hvordan disse passer ind i den overordnede trin I-type, og hvor der er uoverensstemmelser, der kan forklare udfordringer personer imellem. Trin II har styrken til at få folk til se mere detaljeret, hvor deres kompatibilitetspunkter og potentielle disharmonier ligger, så man opnår en overbevisende og holdbar struktur for teams og enkeltpersoner på alle niveauer.

I fortolkningsrapporten til MBTI Trin II benyttes et grafisk format til at vise resultaterne, som med garanti oplyser, inspirerer og udfordrer den enkelte person.

MBTI Trin II – vigtigste træk

  • Ser på finesserne i den måde, MBTI trin I-typen udtrykkes hos forskellige mennesker
  • Bruger fem adfærdsfacetter til at udforske hver af de fire dokotomier fra trin I
  • Belyser det unikke i hver profil
  • Foreslår foranstaltninger til udvikling på tværs af en række vigtige individuelle problemstillinger
  • Sikrer nem administration via OPPassessment 

Hvordan køber jeg MBTI-værktøjet?

For at kunne købe og bruge MBTI trin II skal du først være certificeret konsulent i trin I-værktøjet (via OPP's basisprogram til MBTI eller en anden leverandør, hvis du kommer fra et land uden for Europa). OPP sørger derefter for undervisning, der kvalificerer dig til MBTI trin II for at sikre, at du er en kompetent og etisk trin II-konsulent.

Populære rapporter

Tolkningsrapport til MBTI® Trin II

Tolkningsrapport til MBTI® Trin II

Hjælp kunderne med at forstå, hvordan facetterne i deres MBTI-præferencer påvirker den måde, de udtrykker deres type på. Denne yderst personlige rapport giver en omfattende redegørelse af resultaterne fra Trin II.

Fortolkningsrapport til MBTI Trin II

Typepåvirkningsrapport®

Typepåvirkningsrapport®

Typepåvirkningsrapport støtter en omfattende udviklingsoplevelse ved at bruge viden om MBTI-type på otte vigtige udviklingsområder.

Typepåvirkningsrapport

Teamrapport til MBTI®

Teamrapport til MBTI®

Bidrager til, at et team kan samarbejde mere effektivt ved at udforske den betydning, som type har for den måde, de fungerer på som et team – især inden for problemløsning, kommunikation og konflikthåndtering. En vejlederrapport med praktiske tips følger også med.

Teamrapport til MBTI

Profilrapport til MBTI®

Profilrapport til MBTI®

Denne simple to-siders rapport viser dig respondentens rapporterede type, respondentens præferencer på en overskuelig måde og de generelle egenskaber for hans/hendes type.

Profilrapport til MBTI

Tolkningsrapport for virksomheder til MBTI®

Tolkningsrapport for virksomheder til MBTI®

Tolkningsrapporten for virksomheder til MBTI beskriver, hvordan en persons MBTI-type kan komme til udtryk inden for en organisation. Den gør opmærksom på respondenternes arbejdsstil og deres præferencer på arbejdspladsen og bygger på de af medarbejdernes stærke sider og udviklingsområder, som er relevante for din virksomhed.

Tolkningsrapport for virksomheder

MBTI® Comparison Report: Work Styles (engelsk)

MBTI® Comparison Report: Work Styles (engelsk)

Påskønnelse og håndtering af forskelligheder går hånd i hånd med konflikthåndtering og opbygning af relationer. Og det er her MBTI® Comparison Report: Workstyles virkelig kommer til sin ret.

MBTI® Comparison Report: Work Styles

Rapport om beslutningstagningsstil til MBTI®

Rapport om beslutningstagningsstil til MBTI®

I rapporten om beslutningstagningsstil til MBTI benyttes Myers-Briggs’ typepræference som rammerne for forståelse af et individs beslutningstagningsstil. Rapporten gør det nemmere for enkeltpersoner at træffe beslutninger og komme med mere virkningsfulde bidrag.

Rapport om beslutningstagningsstil til MBTI

Stresshåndteringsrapport til MBTI®

Stresshåndteringsrapport til MBTI®

Uanset hvilken sammenhæng – på jobbet eller i dagligdagen – kan stress enten underminere den personlige præstation eller drive den personlige succes frem, afhængigt af, hvordan man reagerer på det. Denne MBTI-rapport viser, hvordan man genkender og håndterer stress på arbejdspladsen og minimerer dens indvirkning.

Stresshåndteringsrapport til MBTI

Karriererapport til MBTI®

Karriererapport til MBTI®

Karriererapporten til MBTI viser respondenterne, hvordan deres Myers-Briggs personlighedstype påvirker deres egnethed til en bestemt karriere, og udforsker fordelene ved at vælge et job, der passer godt til ens type.

Karriererapport til MBTI

Konflikthåndteringsrapport til MBTI®

Konflikthåndteringsrapport til MBTI®

I denne MBTI-rapport gøres der overvejelser om, hvordan konflikter er en naturlig del af menneskets arbejdsliv og privatliv. Selvom konflikter tit synes at blive udløst af et simpelt, ukompliceret problem, skyldes de ofte, at et element af tillid, tro, autoritet eller lidenskab er blevet udfordret. Det kan føre til ødelæggende konfliktsituationer, der er spild af tid og indsats på arbejdspladsen.

Konfliktstilsrapport til MBTI

Kommunikationsstilsrapport til MBTI®

Kommunikationsstilsrapport til MBTI®

I kommunikationsstilsrapporten til MBTI benyttes Myers-Briggs’ typepræferencer som rammer for forståelse af en persons naturlige kommunikationsstil og andres kommunikationsstil, så man opnår en forbedring af kommunikationsevnerne individuelt og som et team.

Kommunikationsstilsrapport til MBTI

Lederskabsrapport til MBTI® & FIRO-B®

Lederskabsrapport til MBTI® & FIRO-B®

Baseret på svarene fra både FIRO-B- og MBTI-værktøjerne giver denne rapport lederne mulighed for at se deres præferencer og adfærd side om side, så der åbnes for drøftelser af ligheder, mulige uoverensstemmelser og modsætninger.

Ledelsesrapport til MBTI og FIRO

Myers-Briggs®-rapport for sundhedspersonale

Myers-Briggs®-rapport for sundhedspersonale

Denne rapport, der er udarbejdet specielt til sundhedspersonale, giver anbefalinger til, hvordan man kan forbedre kommunikationen og være fleksibel i plejen, så patienternes tilfredshed øges.

Myers-Briggs-rapport for sundhedspersonale

Karriererapport til Strong® og MBTI ®

Karriererapport til Strong® og MBTI ®

Et komplet billede af karriereudviklingen baseret på de samlede resultater af to effektive vurderinger.

Karriererapport til Strong og MBTI