FIRO®

De sleutel tot effectieve werkrelaties

Het FIRO® (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) instrument geeft diepgaande inzichten in de beweegredenen die aan de basis liggen van gedrag. Het identificeert interpersoonlijke relatieproblemen snel en lost deze op, waardoor mensen en teams optimaal kunnen presteren.

FIRO - een krachtige probleemoplosser

FIROHet FIRO-instrument richt zich op de kern van relaties en geeft inzicht in wie mensen zijn en wat hen beweegt. Het is de ultieme ijsbreker en een onmisbare troubleshooter, die de onzichtbare interpersoonlijke barrières doorbreekt die een negatieve invloed kunnen hebben binnen een organisatie.

De FIRO-B en FIRO Business instrumenten

Het FIRO kader helpt mensen hun zelfbewustzijn te vergroten, waardoor ze bewuste keuzes kunnen maken uit een repertoire van verschillende gedragsstijlen. Er zijn twee versies van het instrument beschikbaar:

 • FIRO-B is het klassieke instrument, met een breed scala aan ondersteunende materialen.
 • In de FIRO Business wordt bedrijfstaal gebruikt om te praten over interpersoonlijke behoeften, waardoor het instrument goed bruikbaar is op alle niveaus binnen organisaties. Door veel internationale steekproeven is het instrument bovendien erg geschikt voor multinationals.

FIRO - de belangrijkste kenmerken

 • Stelt individuele behoeften en wensen en interpersoonlijke stijl en gedrag vast
 • Identificeert spanningen tussen hoe een persoon anderen behandelt en hoe hij of zij zelf behandeld zou willen worden.
 • Stelt managementstijl, teamdynamiek, werkrelaties en groepscultuur vast en is hiermee een goede coachings-tool
 • In combinatie met het MBTI-instrument kan het onthullen hoe interpersoonlijk gedrag invloed heeft op de manier waarop persoonlijkheidstypen zich uitdrukken
 • Gemakkelijk online beheer van het FIRO -instrument via OPPassessment

Hoe schaf ik het FIRO-instrument aan?

Om een hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen, zijn de FIRO-vragenlijst en aanverwante producten alleen beschikbaar voor gekwalificeerde professionals. U kunt de FIRO-producten gebruiken als u bent gekwalificeerd via de FIRO-kwalificatietraining.

Toepassingen

 • Coaching
 • Communicatie en beïnvloeden
 • Conflicthantering
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Talentidentificatie en selectie
 • Teamontwikkeling
 • Stressmanagement

Kwalificeer u om dit instrument te gebruiken: ontdek de FIRO kwalificatietraining

Populaire rapporten

FIRO-B® profielrapport

FIRO-B® profielrapport

Dit basisrapport van de FIRO-B® biedt de gekwalificeerde FIRO-gebruiker de uitkomsten van de kandidaat weergegeven in een eenvoudige uitkomstentabel. Het vormt de basis voor interpretatie door de meer ervaren professional.

FIRO-B profielrapport

FIRO-B® verklarend rapport voor organisaties

FIRO-B® verklarend rapport voor organisaties

Het FIRO-B® verklarend rapport voor organisaties is gebaseerd op FIRO-B analyse van interpersoonlijke behoeften in een werksetting. Dit rapport toont de behoeften in relatie tot Inclusie, Controle en Affectie en bespreekt deze in relatie tot het werk. Het rapport kan mensen helpen in hun loopbaanontwikkeling en bij het vergroten van werkplezier en effectiviteit in teams en het ontwikkelen van de leiderschapstijl. Het rapport is erg bruikbaar voor professionals die zich bezig houden met communicatie in teams en leiderschapsontwikkeling.

FIRO-B verklarend rapport

FIRO Business® Profile Report

FIRO Business® Profile Report

The FIRO® Business Profile Report geeft op een eenvoudige grafische manier een samenvatting van de uitkomsten van de FIRO Business. Het is het ideale uitgangspunt voor eigen interpretaties door een gekwalificeerde FIRO-gebruiker. De FIRO Business rapporten zijn speciaal voor zakelijk gebruik ontworpen. De rapporten zijn ontworpen voor mensen die hun eigen interpersoonlijke behoeften willen leren kennen en de invloed hiervan op hun werkgerelateerde gedrag en leiderschapsstijl. Dit rapport belicht de vertoonde en gewenste interpersoonlijke interacties op drie gebieden: Involvement, Influence and Connection – terminologie die de oorspronkelijke FIRO-termen Inclusie, Controle en Affectie vervangt.

FIRO Business profielrapport

FIRO Business® Leadership Report

FIRO Business® Leadership Report

Het FIRO® Business Leadership Report geeft op een eenvoudige grafische manier een samenvatting van de uitkomsten van de FIRO Business. Het is het ideale uitgangspunt voor eigen interpretaties door een gekwalificeerde FIRO-gebruiker. De FIRO Business rapporten zijn speciaal voor zakelijk gebruik ontworpen. De rapporten zijn ontworpen voor mensen die hun eigen interpersoonlijke behoeften willen leren kennen en de invloed hiervan op hun werkgerelateerde gedrag en leiderschapsstijl.

FIRO Business Leadership Report

FIRO Business® Leadership and Profile Report

FIRO Business® Leadership and Profile Report

Het FIRO® Business Leadership Report geeft op een eenvoudige grafische manier een samenvatting van de uitkomsten van de FIRO Business. Het is het ideale uitgangspunt voor eigen interpretaties door een gekwalificeerde FIRO-gebruiker. De FIRO Business rapporten zijn speciaal voor zakelijk gebruik ontworpen. De rapporten zijn ontworpen voor mensen die hun eigen interpersoonlijke behoeften willen leren kennen en de invloed hiervan op hun werkgerelateerde gedrag en leiderschapsstijl.

FIRO Business Leadership and Profile Report

MBTI® & FIRO-B® Leadership Report

MBTI® & FIRO-B® Leadership Report

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van zowel de FIRO-B® als de MBTI® en helpt individuen hun begrip van leiderschapsstijl en hoe anderen hierop reageren te verbeteren.

MBTI and FIRO Leadership Report