OPP vindt het beschermen van uw privacy belangrijk. Slechts het bezoeken van de website van OPP vereist niet dat u persoonlijke gegevens vrijgeeft. Maar als u ons vraagt om informatie, goederen of diensten bestelt, zich bij ons registreert, onze diensten gebruik of een probleem doorgeeft, verzamelen we de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft, en details van de transactie tussen u en ons. Verder slaan we informatie op over de interessegebieden die u ons doorgeeft, of kunnen we hier achter komen door uw gebruik van goederen en diensten. Deze verklaring legt uit hoe we de informatie gebruiken die u ons verstrekt.

Stuur alstublieft geen persoonlijke gegevens over iemand naar ons op zonder hun toestemming.

Telkens als u ons persoonlijke gegevens stuurt via de website, gaat u er mee akkoord dat wij dat verzamelen en conform ons privacybeleid gebruiken.

Gebruikmaking van de verzamelde informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt gebruikt:

 • om u van diensten en goederen te voorzien
 • voor klantenadministratie
 • om u informatie te emailen over andere goederen en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, inclusief onze catalogus en de reguliere nieuwsbrief en, waar relevant, informatie over organisaties buiten het Verenigd Koninkrijk die geautoriseerd zijn om diensten en goederen van OPP aan te bieden.
 • om, op verzoek, persoonlijke computergegenereerde rapporten via onze Bureau Computerscoringsdienst te leveren alsmede via onze OPPassessment dienst
 • om onze diensten voor u te personaliseren
 • om uw mening over diensten en producten te vragen
 • voor technische administratie van onze websites.
Tevens:
 • gebruiken we de gegevens die we verzamelen middens onze computerscoringsdienst om statistieken te genereren zoals die in de technische handleidingen genoemd worden, zoals normen en validiteitsgegevens; 
 • verzamelen we automatisch gegevens over bezoekers van onze website (bijvoorbeeld over browse-gedrag) door het gebruik van cookies.

In deze beide gevallen worden de gegevens alleen anoniem gebruikt; er wordt niemand als individu geïdentificeerd.

Recht om uit te schrijven van directe communicatie

Als u niet wil dat OPP uw persoonlijke informatie gebruikt voor directe marketing van onze goederen en diensten, laat ons dat dan weten via email.

Neem er aub notie van dat we vanwege administratieve of operationele noodzaak contact met u moeten zoeken.

Cookies

‘Cookies’ zijn stukjes informatie die door de browser van de gebruiker gemaakt worden en opgeslagen worden op uw harde schijf, die helpen om die gebruiker te herkennen als hij of zij een specifieke webpagina bezoekt; dit stelt in staat om het bezoek persoonlijker te maken, bijvoorbeeld door het inlogproces voor geregistreerde gebruikers makkelijker te maken. De website van OPP gebruikt cookies maar het is mogelijk die uit te schakelen (zie het Helpmenu in uw browser voor details). Door dit te doen beperkt u echter de diensten waar u gebruik van kunt maken of werkt onze website niet zoals hij bedoeld is.

We gebruiken cookies alleen om ons informatie te geven over aantallen gebruikers die op de verschillende delen van onze website komen – we gebruiken die niet om u als individu te herkennen, maar alleen om uw bezoek aan de site te verbeteren.

Met wie we uw gegevens delen

We hebben de veiligheid en integriteit van de persoonlijke informatie die u met ons deelt hoog in het vaandel en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om dit te bewaken. We zijn altijd blij met updates van onze klanten en met vragenstellers over de informatie die we van ze bijhouden.

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit met derde partijen delen, behalve:

 • voor zover het nodig is om uw bestelling(en) voor goederen en diensten te verwerken en uw betalingsgegevens te controleren; 
 • aan leveranciers die namens ons gegevens verwerken; 
 • aan dochterondernemingen binnen de OPP groep; 
 • als reactie op een uitgesproken vraag of verzoek van een klant, aan organisaties buiten het Verenigd Koninkrijk die geautoriseerd zijn om OPP producten en diensten aan te bieden; 
 • daar waar we, te goeder trouw, geloven dat het nodig is om ons aan de wet te houden of de veiligheid van OPP, onze klanten of hun afnemers, of het publiek te beschermen.
Sommige van deze derde partijen zouden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden, bijvoorbeeld creditcard-verwerkende bedrijven of IT-dienstverleners of vergunningverleners gevestigd buiten de EER, en daarom zouden gegevens kunnen worden overgedragen aan, opgeslagen of verwerkt op een bestemming buiten de EER. Indien persoonlijke gegevens overgedragen worden buiten de EER, nemen we alle rederlijkwijs noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en overeenkomstig ons privacybeleid worden behandeld, inclusief, indien van toepassing, ervoor zorgend dat de ontvangers naar wie deze gegevens zijn verzonden ‘veilige’ landen zijn met vergelijkbare gegevensbeschermingsregelingen of vallen onder de Amerikaanse Privacy Shield-certificering of eventueel vergelijkbare bescherming, of worden gedekt door het aangaan van een EU-modelcontractbepaling voor doorgifte van gegevens (ook aangeduid als modelcontract) en het toezicht op deze bescherming ter garantie van de toereikendheid van de privacymaatregelen. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking. 

Een van de derde partijen die persoonlijke gegevens ontvangt, is CPP Inc., ons moederbedrijf in de VS en onze licentiegever.  CPP ontvangt persoonlijke gegevens voor zakelijke, operationele en administratieve doeleinden, inclusief gegevens van werknemers, klanten, leveranciers, partners en andere derde partijen.  Bovendien ontvangt CPP persoonlijke gegevens die verzameld worden door het invullen van de vragenlijsten van sommige van onze psychometrische instrumenten, via onze computer-scoring diensten (inclusief OPPassessment, onze onlinedienst) of anders, ten behoeve van het scoren van de vragenlijsten. 

Voor de overdracht van gegevens heeft CPP (EU-modelcontractbepalingen afgesloten, bijgewerkt in november 2016, met OPP, de toereikendheid van de privacymaatregelen waarborgend overeenkomstig de EU- beginselen van gegevensbescherming met inbegrip van de ondernemingen om te handelen met betrekking tot de OPP-gegevens in overeenstemming met haar gecontroleerde veiligheidsmaatregelen voor privacy en informatie.

Verder, wanneer een individu een van onze instrumenten gebruikt op aanwijzing van een van onze gekwalificeerde klanten, en de OPP Group de scoring uitvoert op dat instrument namens een klant, sturen we de resultaten van dat individu terug naar die klant zodat deze klant passende feedback kan geven aan het individu dat het instrument heeft ondergaan.

Links naar andere websites

Dit beleid is alleen van toepassing op informatie die wordt verzameld door OPP. Links op onze sites naar die van andere organisaties vallen niet onder dit beleid.

Contact opnemen met ons

Dit is de website van OPP Limited. Als u vragen heeft over het privacybeleid van OPP, of u wilt zich uitschrijven voor direct marketing, of u wenst informatie over uw persoonlijke gegevens, stuur dan alstublieft een email naar webmaster@opp.com

Wijzigingen aan dit beleid

Dit privacybeleid is opgesteld in oktober 2005, herzien in mei 2013, mei 2014, december 2015 en bijgewerkt in november 2016.  Het heeft betrekking op OPP en aanverwante bedrijven binnen de OPP Group. 

De OPP Group is onderdeel van de CPP-groep van ondernemingen, met inbegrip van CPP Inc. en CPP Oriel Limited. De maatregelen omtrent privacy en gegevensbescherming van de CPP-groep zijn te vinden op de website van CPP.

OPP Limited
Elsfield Hall
15–17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP
UK

Company Number 2218212