Gebruik inzicht in persoonlijkheid om veerkracht tegen stress te ontwikkelen

Stress op de werkplek kan zorgen voor onuitgesproken spanningen. Terwijl de negatieve gevolgen destructief kunnen zijn, wordt er vaak geen aandacht besteed aan het oplossen van conflicten. Maar met de juiste aanpak kunnen organisaties een stressbestendige werkomgeving creëren en de productiviteit maximaliseren.

Stress beïnvloedt mensen op verschillende manieren. Uit onderzoek van OPP blijkt dat bijna 70% van de werknemers stress ervaart op het werk, waarbij meer dan 20% regelmatig overweegt om van baan te veranderen. Dit heeft invloed op de persoonlijke gezondheid, het verloop en de algemene prestaties op het werk. Echter, de manier waarop stress wordt ervaren is verschillend voor elke persoon en hangt af van zijn/haar persoonlijkheid. Om te voorkomen dat stress de productiviteit en het werkplezier negatief beïnvloedt, is het belangrijk om te begrijpen hoe iemands persoonlijkheid reageert op stress.

Op hoog niveau leidt stress tot negatieve gevolgen. Maar een zekere mate van druk en uitdagingen op het werk is essentieel om de prestaties en motivatie te handhaven. Functies met te weinig uitdaging zijn saai en demotiverend, terwijl teveel druk op het werk onrust veroorzaakt en prestaties belemmert. De meest memorabele ontwikkelingsmomenten zijn vaak de ervaringen waarbij mensen uitgedaagd worden om buiten hun comfortzone te treden.

De negatieve gevolgen van stress nemen af wanneer mensen worden ondersteund door managers die hen begrijpen en waar mensen zeggenschap over hun werklast hebben. In plaats van stress volledig te elimineren van de werkomgeving kan informatie over persoonlijkheid gebruikt worden om het hoogst haalbare niveau te ontdekken, en om managers te helpen met het bieden van de juiste ondersteuning. 

  • Betere prestaties en resultaten
  • Minder onrust en conflicten, meer werkplezier
  • Effectiever gebruik van tijd en middelen
  • Praktische middelen om veerkracht te ontwikkelen, zelfs onder druk. 

OPP heeft meer dan 20 jaar ervaring met het ondersteunen van organisaties op het gebied van stressmanagement door mensen bewust te maken van verschillen in persoonlijkheid. Het toepassen van deze kennis stelt mensen en organisaties in staat om met druk om te gaan zonder de negatieve gevolgen van stress. Meer dan de helft van de top 100 beursgenoteerde bedrijven (FTSE) gebruiken onze psychometrische instrumenten en we adviseren veel verschillende bedrijven zoals Siemens en Capgemini om een blijvende impact te creëren.

  • MBTI® Stap I en het MBTI Stress Management Report kunnen gebruikt worden om individuen te helpen om hun eigen stressproces te begrijpen en te managen.
  • In the Grip is ideaal voor managers om niet alleen te begrijpen hoe ze hun eigen stress, maar ook hoe om het in anderen te herkennen en op te bouwen veerkracht in hun team.
Veel van de coaches passen hun MBTI-kennis nu toe in de dagelijkse praktijk, met gesprekken over hoe ze functioneren en reageren op bepaalde stressoren. De training heeft bijgedragen om aanbevelingen te kunnen maken over activiteiten die energie geven en om die zaken aan te wijzen die energie kosten en waarom, voor zowel coaches als deelnemers.

Kate GreenNational Lead - Persoonlijke ontwikkeling & welzijn.